Virfac

VriFac 1.4 – nowe funkcjonalności

Najnowsza wersja VirFac dostarcza wiele nowych modułów/produktów oraz udoskonaleń zarówno w interfejsie użytkownika jak i w samym silniku obliczeniowym Morfeo.  Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian, które zostały zawarte w najnowszej, pełnej wersji, któravirfac może być pobrana tutaj:

 • Pięć nowych modułów:
  • Virfac Additive Manufacturing
  • Virfac Friction Stir Welding
  • Virfac Crack Stability
  • Virfac Fatigue Crack Propagation
  • Virfac Fatigue Crack Corrosion

 

 • Nowe funkcje i usprawnienia:
  • Virfac Welding:
   • możliwość importu spawów z instniejącej geometrii
   • aktywacja termiczna
   • nowe źródła ciepła
   • poprawiony algorytm w obliczaniu odpuszczania
  • Virfac Welding Mega:
   • Model dyskretny CAD
   • uproszczonie przypisywania materiałów i grubości
   • kilka etapów procesu spawania może być edytowanych w tym samym czasie
   • spwanie przerywane
   • uproszczenie zmieniania nazw kilku etapów spawania jednocześnie
   • tabelaryczny widok wielu etapów procesu spawania
  • modelowanie materiałów
   • materiał wiskoplastyczny
   • połączenie EVP z metalurgią
   • Import materiałów z basy JMatPro
  • Meshing
   • Import siatki z LS-Dyna (.k, .key) oraz z Abaqus (.inp)
   • poprawianie siatki objętościowej
   • nowy mechanizm zagęszczania lokalnego

 

 • Morfeo v2.7 (pełny opis w informacji o nowej wersji)
  • baza danych siatek
  • warunki brzegowe
  • obróbka
  • metalurgia
  • pęknięcia
  • korekty błędów