Simens NX

Szybsze opracowanie produktów dzięki oprogramowaniu NX

Oprogramowanie Siemens NX jest zintegrowanym rozwiązaniem do obsługi projektowania produktów, analiz inżynierskich i produkcji, które pomaga w szybszym i bardziej efektywnym dostarczaniu lepszych produktów.

Zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM/CAE: właściwe decyzje, lepsze produkty

NX oferuje najważniejsze funkcje umożliwiające szybkie, efektywne i elastyczne opracowywanie produktów:

  • Zaawansowane rozwiązania do projektowania konceptualnego, modelowania 3D i sporządzania dokumentacji
  • Wielodyscyplinarne symulacje w zakresie analizy struktury, ruchu, analizy termicznej, analizy przepływu oraz analiz wielofizycznych
  • Kompletne rozwiązania do obsługi produkcji w zakresie oprzyrządowania, obróbki maszynowej i kontroli jakości

Umożliwiając podejmowanie właściwych decyzji w zintegrowanym środowisku opracowywania produktów, oprogramowanie NX pomaga w szybszym projektowaniu lepszych produktów, symulowaniu ich działania oraz ich wytwarzaniu.

Atut NX

NX jest najbardziej zintegrowanym, elastycznym i efektywnym rozwiązaniem do obsługi projektowania produktów, analiz inżynierskich i produkcji w branży.

  • W żadnym innym rozwiązaniu nie wykorzystano technologii synchronicznej do elastycznego projektowania w otwartym środowisku
  • W żadnym innym rozwiązaniu wielodyscyplinarne symulacje nie są tak ściśle zintegrowane z procesem opracowywania produktów
  • Żadne inne rozwiązanie nie oferuje tak pełnej gamy zaawansowanych aplikacji do obsługi wytwarzania części
  • Żadne inne rozwiązanie nie jest tak ściśle zintegrowane z Teamcenter – czołową platformą do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) na świecie

Projektowanie produktów

Większa innowacyjność dzięki czołowemu oprogramowaniu do projektowania produktów 3D

Rosnąca złożoność produktów, procesów rozwoju i zespołów projektowych motywuje do szukania nowych narzędzi i metod, aby zapewnić większą innowacyjność i wyższą jakość przy niższych kosztach. Oprogramowanie NX do projektowania produktów 3D firmy Siemens PLM Software zapewnia wydajność, efektywność i oszczędność wykraczające poza proces projektowania na wszystkich etapach rozwoju produktu.

Oprogramowanie NX do projektowania mechanicznego umożliwia wszechstronne modelowanie, dzięki czemu użytkownik korzysta zamiennie z najbardziej wydajnych metod modelowania — od jawnego modelowania brył i powierzchni po modelowanie parametryczne i bezpośrednie.

Oprogramowanie NX oferuje najbardziej zaawansowane narzędzia do projektowania złożeń CAD. Obsługując metody projektowania „od ogółu do szczegółu” i „od szczegółu do ogółu”, oprogramowanie NX pomaga zarządzać złożeniami wieloelementowymi i po nich nawigować.

Używając znanej terminologii i przepływów informacji, oprogramowanie NX pomaga skutecznie tworzyć części blaszane na podstawie wiedzy o właściwościach materiałów i procesach produkcji. Narzędzia NX do projektowania części blaszanych korzystają z informacji o materiałach i gięciu, dzięki czemu model może reprezentować zarówno uformowany komponent, jak i spłaszczone modele półfabrykatów.

Projektowanie za pomocą szablonów produktów pomaga przyspieszyć pracę, zapewnić standaryzację procesów projektowania produktów oraz zmaksymalizować oszczędność czasu i kosztów związane z ponownym użyciem. Za pomocą oprogramowania NX można szybko tworzyć szablony z istniejących projektów i łatwo ponownie je wykorzystywać w nowych projektach.

Rysunki techniczne i dokumentacja

Narzędzia CAD do tworzenia rysunków technicznych i adnotacji 3D przyspieszają projektowanie 2D oraz tworzenie dokumentacji płaskiej i produktu

Czy Twoja firma korzysta z narzędzi CAD zarówno 2D, jak i 3D? Czy utrzymujesz oddzielne systemy do prac projektowych 2D i 3D?

Oprogramowanie NX oferuje wydajne i efektywne narzędzia do projektowania 2D, tworzenia rysunków koncepcyjnych i technicznych, dodawania adnotacji i opracowywania dokumentacji, które idealnie sprawdzają się w środowiskach projektowania 2D, hybrydowych 2D/3D oraz 3D.

Oprogramowanie NX oferuje sprawdzone rozwiązania do projektowania 2D oraz tworzenia rysunków koncepcyjnych i technicznych. Za pomocą tych narzędzi można szybciej tworzyć rysunki koncepcyjne i techniczne zgodne z głównymi standardami rysunkowymi.

Za pomocą oprogramowania NX można uzupełnić dokumentację projektów o adnotacje 3D na modelach CAD. Można ponownie wykorzystać informacje na temat produktów i wytwarzania w aplikacjach do tworzenia dokumentacji płaskiej, sprawdzania poprawności, produkcji i innych.

Aplikacje dla określonych procesów

Produktywność dzięki wyspecjalizowanym aplikacjom do projektowania

System NX oferuje specjalistyczne oprogramowanie do projektowania połączeń spawanych, które pomaga określić, udokumentować i modelować spoiny oraz inne opcje łączenia materiałów w produktach. Ta dedykowana do projektowania spoin aplikacja usprawnia definiowanie połączeń, spoin i procesów oraz rejestruje informacje niezbędne do przeprowadzenia w analizie wytrzymałości, informacje na temat produktów i wytwarzania (PMI) i rysunki 2D używane w procesie produkcji.

Za pomocą dedykowanych narzędzi systemu NX można szybko zdefiniować opcje łączenia, sprawdzać położenie spoin, tworzyć dokładne adnotacje na potrzeby rysunków i produkcji oraz publikować informacje do celów analizy konstrukcji i planowania procesów.

Za pomocą narzędzi do trasowania hydraulicznego i mechanicznego można szybko i precyzyjnie definiować ścieżki w złożeniach, a następnie wybierać i umieszczać znormalizowane części rur, przewodów, kanałów, bieżni i ciągów HVAC. Kontrola reguł projektowania (DRC) ułatwia lokalizowanie i rozwiązywanie problemów w celu zapewnienia wysokiej jakości.

Za pomocą oprogramowania firmy Siemens, które współpracuje bezpośrednio z systemem NX, można projektować innowacyjne, trwałe i lekkie produkty oraz części wykonane z zaawansowanych materiałów kompozytowych. Specjalistyczne aplikacje obsługują unikalne i złożone projekty oraz metody wytwarzania lekkich, wytrzymałych i trwałych konstrukcji kompozytowych.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym specjalistą!
Odpowie na Twoje pytania oraz pomoże w wyborze odpowiedniego oprogramowania dla Twojej firmy.