Nowe, pełne zaawansowanych opcji wydanie solidThinking Click2Extrude 2017 zawiera następujące kluczowe możliwości:

 

solidThinking® Click2Extrude™ Metal

Poprawa jakości powierzchni produktu przez wczesne wykrywanie widocznych defektów takich jak:

 • skrzywienie profilu
 • nierówna grubość ścianki
 • linie wznoszenia formy (smugi)

 

Poprawa mechanicznych właściwości produktu przez wczesne wykrywanie widocznych defektów takich jak:

 • zmęczenie spawu pomiędzy wieloma cyklami
 • szew spawu w pustych profilach
 • defekty nawierzchni (wady wewnętrzne)
 • precyzyjne przewidywanie grubości ziaren

 

Zwiększ rentowność i dotrzymaj terminów produkcji dzięki wczesnemu wykrywaniu:

 • niewłaściwych długości elementów nośnych i ich automatycznej optymalizacji
 • ugięcia formy
 • wady ślepych bloków
 • rozszerzenie linii zbiornika
 • zużycie formy i przegrzanie
 • niewłaściwe zarządzanie termiczne

 

Minimum szkolenia przy maksimum korzyści

 • Dzięki koncentracji na łatwości użytkowania i zarządzaniu wszystkimi złożonymi danymi w tle, Click2Extrude eliminuje kosztowne i czasochłonne szkolenia, których wymaga większość oprogramowania do symulacji ekstruzji.

 

solidThinking® Click2Extrude™ Polymer

Poprawa jakości powierzchni produktu przez wczesne wykrywanie widocznych defektów takich jak:

 • skrzywienie profilu
 • nierówna grubość ścianki
 • puchnięcie formy
 • przegrzanie

 

Poprawa mechanicznych właściwości produktu przez wczesne wykrywanie widocznych defektów takich jak:

 • martwe strefy
 • linie spawu w koekstruzji
 • przegrzewanie polimerów
 • mechaniczna degradacja przez zbyt wczesne zastyganie

 

Poprawa rentowności:

 • popraw tempo produkcji przez optymalizację parametrów procesu od początku
 • wykrywanie i naprawa skrzywień, nawarstwiania i skrzywienia formy
 • wykrywanie i eliminacja zmęczenia formy i przegrzania
 • zminimalizowanie fluktuacji ciśnienia wewnątrz formy, aby utrzymać jednolity przepływ i stabilny harmonogram produkcji

Minimum szkolenia przy maksimum korzyści

• Dzięki koncentracji na łatwości użytkowania i zarządzaniu wszystkimi złożonymi danymi w tle, Click2Extrude eliminuje kosztowne i czasochłonne szkolenia, których wymaga większość oprogramowania do symulacji ekstruzji.