Wirtualne Odlewanie

Click2Cast 4.0 – szybkie, proste i dokładne symulacje odlewów

Symulacje procesów odlewania w Click2Cast są szybkie, proste i dokładne. Zobacz 5 etapów symulacji w Click2Cast 4.0. Kliknij na każdym kroku, aby zobaczyć krótki pokaz wideo.
click2cast_step1_hover

Krok 1 – wczytaj geometrię

click2cast_step2_hover

Krok 2 – zdefiniuj układ zasilania i siatkę elementów skończonych

click2cast_step3_hover

Krok 3 – zdefiniuj parametry procesu

click2cast_step4_hover

Krok 4 – uruchom obliczenia

click2cast_step5_hover

Krok 5 – przeprowadź analize wyników