Spaw

Automatyczna Kalibracja Spawalniczego Źródła Ciepła

We współpracy z Optimal Computing, GeonX opracowuje nowe narzędzie dla programu Virfac Welding, które umożliwia użytkownikowi w prosty sposób automatycznie dobrać parametry modelu spawalniczego źródła ciepła. Przy pomocy zgładu makrograficznego złącza i/lub wykresu cyklu cieplnego spawania Virfac dostarcza zoptymalizowany zestaw parametrów reprezentujących strumień ciepła modelowanego procesu spawania. Funkcja ta oparta jest na odwrotnej analizie, za którą odpowiada potężny silnik optymalizacyjny Xtreme połączony z solverem Morfeo. Planowane jest, aby nowa funkcja była dostępna wraz z kolejną wersją programu Virfac.

spaw

 

source: http://app.flashissue.com/newsletters/dfad5fb0d8abf27e838704c7ddd74dccedaeb4d2